Huisreglement en kalender

Huishoudelijk reglement

 

1. Visie van Hopliema

Hopliema is een zelfstandige groepsopvang voor kindjes van 0 tot 3 jaar(max.18 kindjes).

Hier kunnen alle kinderen van verschillende leeftijden, elk op hun eigen ritme, van elkaar leren en ontdekken.

We zorgen steeds voor een veilige, aangepaste en aangename omgeving voor het kind.

In Hopliema kan elk kind rekenen op een huiselijke sfeer waar het warm en gezellig vertoeven is.

Eten, slapen, verzorgen, knuffelen, zingen, dansen, spelen, … Het kan allemaal in Hopliema, waarbij we rekening houden met de eigenheid, persoonlijkheid, ritme en behoeftes van ieder kind individueel. Op deze wijze werken we alle dagen aan het creëren van een persoonlijke band met uw kind.

We dagen onszelf uit om de kinderen steeds op een originele wijze de wereld te laten ontdekken door te werken rond verschillende thema’s en zo hun zintuigen te prikkelen.

In kinderdagverblijf Hopliema streven we naar een open en eerlijke omgang en communicatie met de ouders. Een goede opvang kan niet zonder een goede samenwerking met de ouders. We zijn steeds bereid om naar jullie ideeën of bedenkingen te luisteren.

 

2. Organisator

Liesbeth Maes, éénmanszaak (ondernemingsnummer: 0561.945.744)

Boeschepestraat 16

8970 Poperinge

0494/04 98 31

Email : info@hopliema.be

Website: www.hopliema.be

 

3. Openingsuren

Van maandag t.e.m. vrijdag: 07.15u tot 18.00u

Wij geven in december de sluitingsdagen voor het volgende jaar door.

Dit omvat de jaarlijkse vakanties:

•3 weken groot verlof;

•enkele snipperdagen in paasvakantie;

•kerstvakantie;

•brug- en feestdagen.

Dit kan echter steeds gewijzigd worden.

 

4.Opvangbeleid

4.1 Inschrijving en voorrangsregels

Over het algemeen komen er pas opvangplaatsjes vrij, wanneer er kindjes uit de opvang naar school gaan. Om het meeste kans te maken op een opvangplaatsje vanaf de gewenste datum, dient u best zo spoedig mogelijk een aanvraag in.

Dit kan best via onze website of via email. Op deze manier hebben we de belangrijkste informatie onmiddellijk op papier staan. Indien u geen toegang tot internet heeft, kan u ook telefonisch een aanvraag doen.

Wat moet er zeker in uw aanvraag staan?

•Naam + contactgegevens van één van de ouders;

•Vermoedelijke bevallingsdatum;

•Gewenste startdatum van de opvang;

•Opvangplan: hoeveel en welke dagen/week dat u opvang wenst.

 

Indien er meer aanvragen dan vrije plaatsen zijn, baseren wij onze voorkeur op enkele voorrangsregels:

•Broertjes en zusjes van reeds opgevangen kindjes in Hopliema;

•Kindjes van personeel;

•Het aantal opvangdagen dat u wenst.

Wij geven de voorkeur aan kindjes die 4 of 5 dagen/week komen.

Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, nemen wij contact met u op voor een rondleiding en een woordje uitleg. Deze rondleidingen gebeuren steeds op afspraak.

4.2 Opvangovereenkomst

Wanneer u na de rondleiding een plaatsje bij ons wenst te reserveren, stellen wij een opvangovereenkomst op. Indien u hierover nog even wenst na te denken, krijgt u daar maximum 1 week de tijd voor. Na deze week wordt het opvangplaatsje terug opengesteld.

4.3. Opzegmodaliteiten

Wanneer u de opvangovereenkomst wenst op te zeggen alvorens uw kindje bij ons met de opvang gestart is, moet je dit 1 maand op voorhand schriftelijk meedelen, zoniet betaal je een boete van 1 opvangmaand volgens het aantal dagen dat jouw kindje normaal gedurende 1 maand zou komen.

Wanneer een kindje 3 weken na elkaar afwezig is zonder geldige reden, kan het kinderdagverblijf deze opvangovereenkomst eenzijdig annuleren en de opvangplaats ter beschikking stellen voor een ander kindje.

4.4 Opvangplan

Het opvangplan staat omschreven in de opvangovereenkomst. Dit zijn de dagen en de uren dat uw kindje naar de opvang zal komen. Het is belangrijk deze zo realistisch mogelijk te noteren. Op basis daarvan kunnen wij bepalen hoeveel kindjes er die dagen bij ons terecht kunnen.

Ook de startdatum is heel belangrijk en bindend.

Kindjes komen liefst 4 of 5 dagen/week, maar zeker minstens 3. Bij voorkeur zijn dit vaste dagen. Indien het echt niet mogelijk is om vaste dagen door te geven, kunnen jullie ook maandelijks een opvangplan doorgeven. Dient u het opvangplan te laat in, kunnen wij geen plaats voor die dagen garanderen.

4.5 Wenmomenten

Wij voorzien minstens 1 wenmoment voor de opvang effectief van start gaat. De ouder(s) komen op een afgesproken tijdstip samen met hun kindje de sfeer opsnuiven in Hopliema.

De ouder vult dan een inlichtingenfiche in en bespreekt met de verantwoordelijke de gewoontes van het kindje. Dit wenmoment wordt altijd enkele dagen voor de eerste opvangdag gepland.

Indien de ouders bij hun kindje blijven tijdens het wenmoment is dit kosteloos. Wanneer U uw kindje achterlaat bij ons zal dit aangerekend worden.

4.6 Wat mee te brengen?

•Pampers

•1 reservefopspeen en eventueel een knuffeltje die in Hopliema blijft;

•Reservekledij;

•flesvoeding / dieetvoeding / specifieke verzorgingsproducten (vb. bij allergie);

•zeker NIET meebrengen: speelgoed en snoep.

Er is voldoende speelgoed aanwezig en er wordt voor voldoende (gezonde) voeding gezorgd.

 

5. Dagelijkse werking

5.1. Brengen en halen

U bent vrij om uw kindje op elk moment van de dag te komen brengen en halen

(tussen de afgesproken tijdstippen in het opvangplan).

Houd er echter rekening mee dat wanneer er een volle dag werd aangevraagd, er ook een volle dag zal worden aangerekend.

Halve opvangdagen kunnen enkel ofwel:

voormiddag: kindje wordt ten laatste om 12.30u opgehaald

namiddag: kindje wordt ten vroegste om 12.00u binnen gebracht.

Wij verzoeken u ook om het sluitingsuur (18.00u) te respecteren.

Indien u door onvoorziene omstandigheden uw kindje niet tijdig kan afhalen, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan ons te laten weten. Vanaf 18.00u rekenen wij een bijdrage van 0,5 € per minuut.

De ouders geven op voorhand door wanneer anderen hun kindje komen afhalen.

5.2. Vakantiedagen

Ieder kind heeft recht op een aantal vakantiedagen waarbij geen kosten worden aangerekend indien er wordt afgeweken van de opvangovereenkomst. De sluitingsdagen van Hopliema tellen hier uiteraard niet in mee. Ziektedagen worden niet in mindering gebracht. (zie verder bij ziekte)

Het aantal vakantiedagen hangt af van het aantal opvangdagen per week en wordt toegekend voor één jaar. De resterende dagen kunnen niet overgezet worden naar het volgende jaar. Indien de opvang start in de loop van het jaar, wordt het aantal vakantiedagen vanaf dan geteld gedurende 1 jaar.

5 dagen opvangplan = 12 vakantiedagen

4 dagen opvangplan = 10 vakantiedagen

3 dagen opvangplan = 8 vakantiedagen

Vakantie: wanneer u op voorhand weet dat uw kindje een dag afwezig zal zijn, gelieve dit dan een week daarvoor door te geven, zoniet zal deze dag worden aangerekend.

Wanneer de vakantiedagen van je kindje allemaal zijn opgebruikt, worden de volgende afwezigheden aangerekend als gewone opvangdagen!

5.3. Ziekte

In principe hoort een ziek kind niet thuis in de kinderopvang. Op deze manier zorgen we voor de gezondheid en veiligheid van de andere kindjes.

Uw kindje mag niet naar Hopliema komen:

•Indien het teveel zorg en aandacht vraagt door de ziekte;

•Indien uw kind een besmettelijke aandoening heeft;

•Bij koorts vanaf 38,5°C;

•Bij overgeven en diarree.

U kunt de infectieklapper van Kind en Gezin steeds raadplegen in het kinderdagverblijf.

Als uw kindje ziek wordt in Hopliema, zullen wij u steeds contacteren. In afwachting dat het zieke kindje wordt opgehaald, kan er in overleg met de ouders, éénmalig een koortswerend middel toegediend worden.

Wanneer wij u niet kunnen bereiken en de situatie lijkt ons ernstig, kunnen wij steeds een dokter contacteren. Eventuele bijhorende kosten, worden door u vergoed.

Wanneer uw kindje niet naar Hopliema kan komen door ziekte, gelieve te verwittigen voor 09.00u Zo niet, wordt een gewone opvangdag aangerekend.

Wij vragen vanaf de 2de afwezigheidsdag door ziekte een doktersattest zoniet betaal je de afwezige dagen.

5.4. Medicatie

Zonder doktersattest dienen wij geen enkele vorm van medicatie toe.

Dit attest vermeld duidelijk;

•Naam van het kind;

•Naam van het medicijn;

•Dosering en wijze van toedienen;

•Datum tot wanneer het medicijn moet toegediend worden.

Wanneer een kindje 3 x per dag medicatie moet innemen, moet de 1e en 3e maal thuis gegeven worden.

U blijft zelf verantwoordelijk voor het heen en weer brengen van de medicatie.

5.5. Voeding

Uw kindje ontbijt thuis, alsook een eerste flesje, bij onvoorziene omstandigheden helpen we graag.

Ontbijt dient dan wel meegebracht te worden van thuis.

De maaltijden worden dagelijks vers bereid en aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

•09.30u: fruit/koek/soep + water/melk

•11.15u: warme maaltijd + water

•14.45u: fruit/boterhammen/pudding/yoghurt/… + water/melk

Speciale dieetvoeding dient meegebracht te worden.

Er wordt uiteraard rekening gehouden met voedselallergieën.

5.6. Flesvoeding (gebeurt steeds op eigen tempo)

Poeder en flesjes worden genaamtekend meegebracht van thuis.

Graag je poeder meebrengen in verdeeldoosjes, waar duidelijk op genoteerd staat hoeveel maatjes erin zitten.

Het is aangewezen telkens 1 extra portie mee te geven, voor in noodgevallen.

Ook moedermelk mag zeker meegegeven worden en wordt op correcte wijze opgewarmd.

5.7. Verzorging en kledij

De kindjes moeten gewassen/aangekleed zijn wanneer ze naar de opvang komen.

In noodsituaties staan wij u graag bij.

Wanneer wij starten met de begeleiding van het “zindelijk worden”, zullen wij vragen om broekjes mee te brengen die jouw kind gemakkelijk zelf aan en uit kan doen.

Wij starten pas bij de begeleiding van het “zindelijk worden”, na overleg en in samenwerking met de ouders.

5.8. Luiers

Luiers worden zelf meegebracht, wanneer deze bijna op zijn worden jullie door ons tijdig verwittigd.

5.9. Foto’s en videobeelden

Op geregelde tijdstippen worden er foto’s en/of videobeelden van de kindjes gemaakt.

Deze foto’s kunnen worden gebruikt in het kinderdagverblijf, op onze facebook pagina (besloten groep) en/of op onze website.

Indien u niet akkoord gaat dat er foto’s/videobeelden van uw kindje vertoond worden dient u dit aan te duiden op de opvangovereenkomst.

5.10 Veiligheid

Graag vragen wij uw medewerking om de toegangscontrole van het kinderdagverblijf optimaal te houden. Concreet wil dit zeggen dat je niemand mag binnen laten die je niet kent zonder toestemming van de verantwoordelijken, ook al is dit een beleefdheidsregel. Wees vooral niet boos als iemand de deur voor je toe doet, maar zie dit als een extra veiligheid voor uw kind!

5.11 Toegang tot alle ruimtes

Ouders hebben toegang tot alle ruimtes waar het kindje wordt opgevangen.

Uiteraard is het wenselijk om hierbij de andere kindjes niet te storen.

5.12 Naar school

Wij gaan er steeds vanuit dat kindjes naar school gaan vanaf de eerste instapdag nadat ze de leeftijd van 2,5 jaar hebben bereikt. Indien dit bij uw kindje niet van toepassing zou zijn en u liever langer beroep doet op onze opvang, is het belangrijk dit tijdig door te geven. Zo hebben wij een overzicht wanneer er opvangplaatsjes vrijkomen.

Vanaf dat uw kindje naar school gaat, kan hij/zij nog in de namiddag een dutje komen doen (indien de bezetting dit toelaat en dit tot max. 3jaar) en indien het kind zelf kan gebracht worden naar Hopliema. Het kindje kan dan ’s middags genieten van een warme maaltijd en een dutje, na het dutje krijgt je zoon/dochter nog een 4-uurtje, daarvoor wordt er een halve dagprijs aangerekend.

Kindjes die na schooltijd nog opvang wensen van Hopliema zijn ook welkom tot de leeftijd van 3 jaar, indien de bezetting dit toe laat. De kinderen moeten zelf tot aan de opvang gebracht kunnen worden.

5.13 Nuttige weetjes

In vakanties mogen wij de groene ruimte van de school gebruiken.

Wij hebben een afgesloten ruimte op de kleuterspeelplaats, dit om de veiligheid van uw kind(eren) te garanderen, buiten de schoolspeeltijden, mogen wij heel de kleuterspeelplaats gebruiken.

Ook stagiaires krijgen bij ons de kans om de nodige werkervaring op te doen.

Jaarlijks organiseren wij een zomeractiviteit en een eindejaarsreceptie. Gezellige momenten waarop de ouders elkaar een beetje beter leren kennen.

Wij zijn volledig onafhankelijk van St. Benedictus.

 

6. Financiële bepalingen

6.1 Tarieven

Halve dag opvang: verblijf van maximum 5 uur, 1 maaltijd inbegrepen: 17,33 Euro.

Volle opvangdag: verblijf van meer dan 5 uur, 2 maaltijden inbegrepen: 26 Euro.

Kindjes van 2,5 – 3 jaar die na schooltijd komen(telt niet bij een woensdagnamiddag):

0,80 Euro/begonnen kwartier.

Boete bij te laat afhalen: 0,50 Euro per minuut.

6.2 Betaling

Wij vragen wekelijks af te rekenen.

6.3. Verzekering

Wij hebben een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten.

 

7 Goede afspraken, goede vrienden

7.1. Klachten

Met klachten kun je altijd bij ons terecht.

Wij staan open voor kritiek, maar ook voor nieuwe ideeën en suggesties.

Wij zullen samen met u in dialoog gaan om de klachten uit te diepen en samen tot een oplossing te komen.

Lukt het niet om er samen uit te geraken, kan u zich in laatste instantie wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin: Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Tel: 02/533 14 14 email: klachtendienst@kindengezin.be

7.2. Privacy

De persoonsgegevens van de kinderen en gezinnen die wij van u ontvangen, worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang. Deze gegevens kunnen op elk moment worden ingekeken en aangepast door de betrokkenen. We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

7.3. Wijziging van het huishoudelijk reglement

Als het huishoudelijk reglement gewijzigd wordt en je wil de kinderopvang verder zetten, dan moet je het gewijzigde huishoudelijk reglement opnieuw ondertekenen voor ontvangst en kennisneming.

Elke wijziging in jouw nadeel, zoals vb. een aanpassing van het prijsbeleid, laten we je minstens 2 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk weten. In dit geval heb je het recht om de schriftelijke overeenkomst zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding op te zeggen, op voorwaarde dat je dit doet binnen de 2 maanden nadat je op de hoogte gebracht werd.

7.4. Ondertekening

Het huishoudelijk reglement wordt ondertekend voor ontvangst en kennisneming door de ouders.

Inbreuk op ons huishoudelijk reglement kan de onmiddellijke stopzetting van de opvang tot gevolg hebben.

 

We kijken ernaar uit om jullie beter te leren kennen.

Van harte WELKOM!

Liesbeth Maes,

En het HOPLIEMA-team.

 

 

 

Vanaf 01/01/2019 krijg je als ouder

een kinderopvangtoeslag van € 3,50 per aanwezige opvangdag.

 

Via de belastingaangifte kan je tot maximum € 14,40 belastingvoordeel krijgen

per kind, per opvangdag.